May 032011
 
 May 3, 2011  Add comments

httpvp://www.youtube.com/view_play_list?p=39652D9D98230EA8

Այս ելույթը նվիրված է այն հայ կանանց խնդիրներին, ում վիճակվել է թրաֆիքինգի զոհ դառնալու դժբախտությունը: Վերը միջոցառման վերաբերյալ ութ տեսանյութերի շարք է: