Dec 042013
 
 December 4, 2013  Add comments


«Անել նվիրատվություն, թե՞ չանել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին» տեսանյութը (անգլերեն և հայերեն ենթագրերով) շոշափում է որոշ խնդիրներ, որոնք քննարկվում են հիմնադրամի վերաբերյալ պատրաստված ուղեցույցում։ Այն կարելի է գտնել https://thetruthmustbetold.com/wp-content/uploads/haaf-arm.pdf/