Feb 202013
 
 February 20, 2013  Add comments

Official Election Results Rigged2013 թ. փետրվարի 21-ին 18:30 (6:30 pm) Լոս Անջելեսում ՀՀ հյուպատոսության շենքի առջև տեղի կունենա բողոքի ցույց ընդդեմ փետրվարի 18-ին ՀՀ նախագահի ընտրություններում տեղի ունեցած զանգվածային ընտրակեղծիքների, որոնք խեղել են ընտրության արդյունքները: Քանի դեռ ընտրակեղծիքների հետևանքները վերացված չեն և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած պաշտոնական թվերը վստահություն չեն ներշնչում, անընդունելի է Սերժ Սարգսյանին վերընտրված նախագահ համարելը: Բողոքի ցույցի միջոցով պահանջում ենք պատժել բոլոր ընտրակեղծարարներին, ինչպես նաև կոչ ենք անում Սփյուռքում գործող բոլոր կազմակերպություններին ու հաստատություններին զերծ մնալ Սերժ Սարգսյանին հաղթանակի կապակցությամբ վաղաժամ շնորհավորելուց:

Visit the FACEBOOK EVENT page

On February 21, 2013, at 6:30, in front of the building of the Armenian Consulate in Los Angeles, there will be a protest against massive election fraud, which was carried out during the Armenian Presidential Election on February 18, 2013 and which has distorted the overall election outcome. Until the consequences of election fraud are eliminated and the numbers published by the Central Electoral Commission inspire confidence, it is unacceptable to consider Serzh Sargsyan President-elect. With this protest, we demand that everybody engaged in voter fraud be punished, as well as call on all the Diaspora organizations and institutions to refrain from untimely congratulating Serzh Sargsyan on re-election.